Af forarbejderne til loven fremgår, at rammerne for undersøgelseskommissionen tager afsæt i den undersøgelsesform, der blev benyttet under den tidligere un­dersøgelseskommission, som var reguleret ved lov nr. 1938 af 15. december 2020 om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstje­neste.

Kommissionen skal således på tilsvarende vis tage sit afsæt i den ordning, der gælder efter lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, der dog er afveget på en række punkter.

AFHØRINGER

Undersøgelseskommissionen kan afhøre vidner, hvis det ikke har været muligt at få belyst et spørgsmål på anden måde, og kommissionen vurderer, at det er af afgørende betydning for en tilstrækkelig oplysning af sagen, jf. (ændrings)lovens § 7.

Møder i kommissionen foregår for lukkede døre, jf. lovens § 20. Der er således ikke offentlig adgang til kommissionens eventuelle afhøringer. Kommissionen oplyser derfor ikke om eventuelle afhøringer.