Justitsministeren nedsatte pr. 1. oktober 2023 Undersøgelseskommissionen om hjemsendelser i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE-kommission II).

FE-kommission II bygger på lov nr. 711 af 13. juni 2023 om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, som ændret ved lov nr. 659 af 11. juni 2024 om udvidelse af undersøgelsen.

Det følger af lovens § 3, stk. 1, at kommissionen har til opgave at undersøge forløbet vedrørende den tjenestefritagelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, der fandt sted i august 2020. Kommissionen skal i den forbindelse undersøge, om der i forbindelse med tjenestefritagelsen blev varetaget usaglige hensyn.

Af lovens § 3, stk. 2, der blev indsat ved lovændringen, følger, at kommissionen endvidere har til opgave at undersøge forløbet vedrørende efterforskningen og retsforfølgningen i straffesagerne mod Lars Johan Findsen og Claus Hjort Frederiksen. Kommissionen skal i den forbindelse undersøge, om der i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og retsforfølgningen blev varetaget usaglige hensyn.

På grundlag af undersøgelsen skal kommissionen udtale sig om, hvorvidt der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, jf. lovens § 3, stk. 3.

Kommissionen afgiver en beretning om resultatet af sin undersøgelse, og beretningen vil blive offentliggjort, jf. lovens § 22.

Beretningen skal udarbejdes og offentliggøres i en form, som ikke indeholder informationer, der vil kunne skade forholdet til fremmede magter, statens sikkerhed eller tredjemand.

Vurderer kommissionen, at beretningen ikke kan udformes således, at den indeholder en tilstrækkelig redegørelse for de spørgsmål, som kommissionen skal undersøge, udarbejder kommissionen en yderligere beretning, der afgives til justitsministeren. Denne beretning offentliggøres ikke. Justitsministeren giver Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne adgang til denne beretning.

Kommissionen skal så vidt muligt afgive beretning om resultatet af sin undersø­gelse senest den 1. april 2026.

Lov nr. 711 af 13. juni 2023 kan læses her, og lov nr. 659 af 11. juni 2024 kan læ­ses her.