Undersøgelseskommissionen er undtaget fra bl.a. offentlighedsloven, forvaltningsloven og databeskyttelsesloven.

Der kan derfor ikke gives aktindsigt i materiale, som indgår i kommissionens arbejde, eller i kommissionens protokoller, korrespondance mv.