Kommissionens medlemmer:

Landsdommer, dr.jur. Jens Hartig Danielsen (formand)

Landsdommer Hans-Jørgen Nymark Beck

Landsdommer Chris Olesen

Udspørger og leder af kommissionens sekretariat:

Dommer Torben Riise

Juridiske sekretærer:

Dommerfuldmægtig Bo Ruby Nilsson

Dommer Helle Søgaard Larsen

Administrativ sekretær:

Retssekretær Niels Erik Nielsen